SYRINGE FILTER
HM Syringe Filter
MCE
PES
CA
PVDF / PVDF-D
NYLON
PTFE-D
PTFE-H
Combi Syringe Filter
Chemical Resistances
FILTERSYRINGE FILTERChemical Resistances

CHEMICAL RESISTANCES
  SUBSTRANCES Nylon PVDF PTFE PES MCE CA
  Acetaldehyde
  Acetic Acid, 100
  Acetone
  Acetonitrile
  Ammonia, 25%
  Benzene
  n-Butanol
  Cyclohexane
  Dichloromethane
  Diethyl Ether
  Dimethylformamide
  1,4-Dioxane
  Ethanol
  Ethyl Acetate
  Ethylene Glycol
  Formic Acid, 100%
  Hydrochloric Acid, 30%
  Methanol
  Nitric Acid, 65%
  Oxalic Acid, 10% aqueous
  Petroleum Ether
  Phosphoric Acid, 80%
  Potassium Hydroxide, 1mol / 1
  2-Propanol
  Sodium Hydroxide
  Tetrachloromethane
  Tetrahydrofuran
  Toluene
  Trichloroethene
  Trichloromethene
  Urea
  Water
  Xylene

Nylon = Polyamide, PVDF = Polyvinylidene Fluoride
PTFE = Polytetrafluoethylene, PES = Polyethersulfone
MCE = Mixed Cellulose Ester